– FRK.01. wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.01. WYKONYWANIE USŁUG FRYZJERSKICH

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu kursu FRK.01 i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód fryzjer.

Po uzupełnieniu kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur można zdobyć zawód technik usług fryzjerskich.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 550 godzin dydaktycznych, większość zajęć to zajęcia praktyczne w pracowni fryzjerskiej

Kurs realizowany jest w modułowym programie nauczania

Treści kształcenia obejmują:

 • przestrzeganie przepisów BHP
 • podstawy fryzjerstwa
 • pielęgnowanie włosów i skóry głowy
 • nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur
 • trwałe odkształcanie włosów
 • strzyżenie damskie
 • strzyżenie męskie i formowanie zarostu męskiego
 • dobieranie preparatów i technik zmiany koloru włosów
 • rozjaśnianie i koloryzacja włosów
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym

Typowe miejsca pracy:

 • salony i zakłady fryzjerskie
 • teatry, wytwórnie filmowe, filharmonie
 • zakłady produkujące peruki, treski
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług, czyli wśród klientów. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych fryzjerów, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy usługowej.

Fryzjerzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. W prognozie zapotrzebowania na zawody opracowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, dla powiatu chrzanowskiego na rok 2019, fryzjerów zaliczono do grupy zawodów o dużym deficycie.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 • Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia
 • Zajęcia na kursie odbywają się co drugi tydzień, w weekendy
 • Kurs rozpocznie się we wrześniu 2023 a zakończy w kwietniu 2025 roku
 • Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi
 • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 • Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią fryzjerską
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie w budynku PCKU w sesji letniej w roku 2025.
Wróć na górę