– ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – zawód na dziś i na jutro

asystent osoby niepełnosprawnej

Nikt z nas nie żyje tylko dla siebie. Jak powiedziała Maria Konopnicka „Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść musimy trzymać się razem”. Zdobycie zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej jest istotnym krokiem, który umożliwia profesjonalną pomoc i wsparcie osobom ze specjalnymi potrzebami.Obecnie w Polsce jest około 16 % osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Każdy z nas zna kogoś, kto potrzebuje wsparcia czy pomocy, może nawet jest taka osoba wśród naszych bliskich. Może staramy się już komuś pomagać, a nie wiemy do końca jak to robić? Czy wykorzystujemy wszystkie możliwości, by nasza pomoc była jak najbardziej skuteczna? Pomaganie w sferze fizycznej wydaje się oczywiste, a co z potrzebami psychospołecznymi? To wiedza i praktyka, którą zdobędziesz na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej. Z dyplomem naszej szkoły możesz zdobyć wspaniałą i satysfakcjonującą pracę. Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej może być Twoim głównym, albo dodatkowym. Możesz profesjonalnie pomagać i wspierać swoich bliskich i nie tylko. Ciągle są dostępne projekty i programy z Unii Europejskiej, kierowane do osób niepełnosprawnych i ich asystentów. Wybierając w naszej szkole kierunek asystent osoby niepełnosprawnej inwestujesz w swój rozwój osobowy i zawodowy. To zawód na dziś i na jutro.

Wróć na górę