– Aktywizowanie pacjentów

Słuchacze, przyszli opiekunowie medyczni, uczą się jak zapobiegać powstawaniu przykurczów i odleżyn, jakie są skutki unieruchomienia, dlaczego należy aktywizować osobę leżącą. Dowiadują się, jak bardzo ważna jest terapia w kierunku samodzielności i ćwiczenie wykonywania czynności przydatnych w codziennym życiu pacjenta. Słuchacze wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe, oddechowe w różnych pozycjach oraz przygotowujące do nauki chodzenia.

Wróć na górę