– Aktywizacja zawodowa Mieszkanek powiatu chrzanowskiego

Dzięki inicjatywie fundacji Sama Mama zebrało się grono osób, którym leży na sercu wspieranie kobiet w aktywizacji zawodowej, szczególnie których sytuacja życiowa utrudnia realizację planów zawodowych. Dyskusja była ciekawa, różne doświadczenia, różne perspektywy pozwolą na podejmowanie działań uwzględniających potrzeby i możliwości kobiet w różnych sytuacjach życiowych.
W spotkaniu wzięły udział lokalne przedsiębiorczynie, przedstawicielka ZUS, Powiatowego Urzędu Pracy i doradca zawodowy z PCKU.

Wróć na górę