– A może zostać księgowym?

księgowy
rachunkowość

Zawód księgowego jest zdecydowanie zawodem przyszłościowym. Praktycznie żadna firma nie może istnieć bez księgowego, który może pracować  w działach księgowych firm lub biurach rachunkowych. Każdy przedsiębiorca powinien mieć podstawową wiedzę z prawa podatkowego i rachunkowości, interpretacji przepisów prawa.

W ofercie na rok 2019/2020 proponujemy dwa kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik rachunkowości. Można wybrać jeden z kursów:

  • AU.36. prowadzenie rachunkowości
  • AU.65. rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Na kursie AU.36. prowadzenie rachunkowości nauczysz się  ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw i innych jednostek, sporządzania sprawozdania rocznego i przeprowadzania analizy finansowej.

Po ukończeniu  kursu AU.65. rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych będziesz znał pojęcia dotyczące finansów publicznych oraz będziesz umiał rozliczać podatek VAT, akcyzowy, dochodowy. Nauczysz się sporządzać dokumentację pracowniczą oraz rozliczać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę. Będziesz potrafił ustalić prawo do zasiłku chorobowego i jego wysokość, będziesz znał zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na obu kursach będziesz pracował w programie finansowo- księgowym, nauczysz się prowadzenia prac biurowych i posługiwania się językiem angielskim zawodowym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie  i będziesz mógł przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego.

Zapisać się na kurs może każdy, bez względu na pozom wykształcania. Nauka w weekendy.

Kursy rozpoczynają się 28.09.2019 a zakończą 6.12.2020 roku.

Wszystko bez bezpłatnie.

 

Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.