– 6 tysięcy za trzy miesiące praktyki absolwenckiej w KAS

Kobieta pracująca w biurze
Young concentrated businesswoman in glasses and striped shirt working with papers at home

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie zaprasza na odpłatne praktyki absolwenckie w urzędach skarbowych województwa małopolskiego.

Przez trzy miesiące absolwenci mogą zdobyć ciekawe i przydatne w poszukiwaniu pracy doświadczenie. Za każdy miesiąc pracy praktykant otrzyma 2 tys. zł nieoskładkowanego wynagrodzenia. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 marca.

Profil kandydata

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie zaprasza na praktyki komunikatywne osoby,
które umieją obsługiwać komputer (aplikacje biurowe) oraz:

  • mają co najmniej średnie wykształcenie;
  • nie ukończyły 30 roku życia;
  • nie były na praktyce absolwenckiej w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie (poprzednio Izba Skarbowa w Krakowie, Izba Celna w Krakowie, Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie) ani w urzędach skarbowych województwa małopolskiego;
  • nie prowadzą działalności gospodarczej zbieżnej z zakresem praktyki;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie są przeciwko nim prowadzone postępowania o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
  • cieszą się nieposzlakowaną opinią.

Praktyka będzie trwać w okresie rozliczeń rocznych PIT. To w urzędach skarbowych okres pełnej mobilizacji i idealna okazja, żeby poznać pracę KAS od środka – zachęca Bożena Drabik, dyrektor krakowskiej IAS. Doświadczenie z praktyki będzie ważnym punktem
w CV i szansą na stałą pracę w KAS
– dodaje.

Zakres obowiązków na praktyce

  • wprowadzanie danych do systemów KAS,
  • proste prace biurowe,
  • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

Warunki praktyki absolwenckiej

Za każdy miesiąc praktyki oferujemy 2 tysiące złotych wynagrodzenia. W większości będzie to wypłata „na rękę”, bo pensja jest nieoskładkowana, a młodzi ludzie do 26 roku życia nie płacą PIT – wyjaśnia Bożena Drabik i dodaje – Gwarantujemy dobrą atmosferę pracy w gronie zmotywowanej i sympatycznej załogi małopolskiej KAS.

Jak się zgłosić?

Wypełnij formularz elektroniczny i dołącz wymagane dokumenty tutaj.

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Osoby, z którymi podpiszemy umowę na  praktykę muszą mieć aktualne ubezpieczenie NNW.

Telefony kontaktowe 12 25 57 327, 12 25 57 304, 12 25 57 397.

Praktyki absolwenckie realizujemy na zasadach określonych ustawą z dnia 17 lipca 2009 r.
o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244).

Wróć na górę