– 1OM – opiekun medyczny – plan nauczania

Plan Nauczania – Opiekun Medyczny – klasa 1

ZAWÓD: OPIEKUN MEDYCZNY 532102

Szkoła policealna – forma stacjonarna – 1,5 roku

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Numer programu nauczania: 532102/SP/PCKU/2022.08.30

Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.14. odbywa się pod koniec III semestru

Wróć na górę