– Czas podjąć decyzje

Już niedługo, w czerwcu zaczynamy rekrutację na nowy rok szkolny.

Terapeuta zajęciowy – nowość w naszej ofercie.

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne, stosuje różne metody, formy oraz techniki terapii zajęciowej w czasie kompleksowej rehabilitacji. Działania terapeuta mają na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

 

Terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne

Treści kształcenia:

 • analizowanie budowy i zaburzeń układów i narządów wewnętrznych człowieka
 • nawiązywanie kontaktu interpersonalnego
 • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych podopiecznego
 • planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
 • prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami (ergoterapia, socjoterapia, arteterapia)
 • prowadzenie dokumentacji przez terapeutę zajęciowego
 • promowanie i ochrona zdrowia
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • posługiwanie się językiem migowym
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • praktyka zawodowa

Perspektywy zatrudnienia:

Terapia zajęciowa jest prowadzona w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Terapeuta zajęciowy należy do grupy poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Wg. „Barometru zawodów” w prognozie na rok 2017 w zawodzie terapeuta zajęciowy w powiecie chrzanowskim istnieje deficyt osób poszukujących pracy. W województwie małopolskim w 8 powiatach jest deficyt osób poszukujących pracy, tylko w jednym powiecie jest nadwyżka osób poszukujących pracy.

Zajęcia w zawodzie terapeuta zajęciowy prowadzone będą w szkole policealnej (wymagane wykształcenie średnie) w systemie stacjonarnym (3 razy w tygodniu) na podstawie modułowych programów nauczania.

Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.