– 1p EKA 05 – semestr 2

1 P – EKA.05. semestr 2      Opiekun oddziału – Grażyna Szopa
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
25.02.2023 08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J2. AK 201
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J2. AK 201
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J2. AK 201
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J2. AK 201
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J2. AK 201
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J2. AK 201
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J2. AK 201
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J2. AK 201
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J2. AK 201
26.02.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1. GS 201
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1. GS 201
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1. GS 201
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1. GS 201
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1. GS 201
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. GS 201
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. GS 201
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. GS 201
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. GS 201
11.03.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J2. AK 201
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J2. AK 201
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J2. AK 201
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J2. AK 201
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J2. AK 201
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J2. AK 201
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J2. AK 201
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J2. AK 201
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J2. AK 201
12.03.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J2. AK 201
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J2. AK 201
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J2. AK 201
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J2. AK 201
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J2. AK 201
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J2. AK 201
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J2. AK 201
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J2. AK 201
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J2. AK 201
25.03.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1. GS 201 UWAGA! zmiana
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1. GS 201
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1. GS 201
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1. GS 201
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1. GS 201
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. GS 201
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. GS 201
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. GS 201
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. GS 201
07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1. GS 101
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1. GS 101
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1. GS 101
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1. GS 101
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1. GS 101
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. GS 101
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. GS 101
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. GS 101
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. GS 101
1.04.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J2. AK 101 UWAGA! zmiana
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J2. AK 101
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J2. AK 101
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J2. AK 101
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J2. AK 101
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J2. AK 101
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J2. AK 101
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J2. AK 101
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J2. AK 101
2.04.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J2. AK 101
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J2. AK 101
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J2. AK 101
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J2. AK 101
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J2. AK 101
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J2. AK 101
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J2. AK 101
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J2. AK 101
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J2. AK 101
15.04.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1. GS 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1. GS 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1. GS 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1. GS 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1. GS 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. GS 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. GS 107
16.04.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1. GS 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1. GS 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1. GS 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1. GS 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1. GS 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. GS 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. GS 107
29.04.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1. GS 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1. GS 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1. GS 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1. GS 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1. GS 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. GS 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. GS 107
30.04.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1. GS 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1. GS 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1. GS 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1. GS 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1. GS 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. GS 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. GS 107
6.05.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1. GS 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1. GS 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1. GS 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1. GS 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1. GS 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. GS 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. GS 107
7.05.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1. GS 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1. GS 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1. GS 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1. GS 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1. GS 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. GS 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3. GS 108
20.05.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3. GS 101
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3. GS 101
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3. GS 101
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3. GS 101
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3. GS 101
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3. GS 101
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3. GS 101
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3. GS 101
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3. GS 101
21.05.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3. GS 101
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3. GS 101
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3. GS 101
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3. GS 101
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3. GS 101
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3. GS 101
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3. GS 101
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3. GS 101
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3. GS 101
27.05.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3. GS 101
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3. GS 101
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3. GS 101
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3. GS 101
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3. GS 101
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3. GS 101
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3. GS 101
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3. GS 101
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3. GS 101
28.05.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3. GS 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3. GS 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3. GS 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3. GS 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3. GS 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3. GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3. GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3. GS 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3. GS 107
10.06.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3. GS 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3. GS 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3. GS 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3. GS 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3. GS 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3. GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3. GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3. GS 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3. GS 107
11.06.2023 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3. GS 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3. GS 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3. GS 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3. GS 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3. GS 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3. GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3. GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3. GS 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3. GS 107
Wróć na górę